τραγαλίζω

[1132] τραγαλίζω, = λαγαρίζομαι, mit diesem verbunden, Ar. Vesp. 674.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: