τραγηματισμός

[1132] [1132] τραγηματισμός, , das Essen von allerlei Naschwerk, Arist. bei Ath. XIV, 641 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132-1133.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: