τραγό-κερως

[1133] τραγό-κερως, ω, mit Bockshörnern (?); – Pflanze, = τράγιον, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1133.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: