τραγῳ-διδάσκαλος

[1133] τραγῳ-διδάσκαλος, , abgekürzte Form statt τραγῳδοδιδάσκαλος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1133.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika