τραπεζο-ποιΐα

[1134] τραπεζο-ποιΐα, , das Verfertigen der Tische, Strab. 4, 6, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1134.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: