τραυλότης

[1135] τραυλότης, ητος, ἡ, das Lispeln, Schnarren, Stottern; Arist. probl. 11, 30; Plut. Alcib. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1135.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: