τραχηλίζω

[1135] τραχηλίζω, den Hals beim Schlachten umdrehen od. zurückbiegen, um ihn vorn zu entblößen, dah. übh. entblößen, öffnen, zeigen, N. T. – Vom Pferde, den Reiter kopfüber herunterwerfen, auch von den Schiffen in der Charybdis, Strab. 6, 2, 3. – Auch = beim Halse fassen und ringen, ὅτι τραχηλιζόμενος πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν, Plat. Riv. 132 c; so Xen. Lac. 5, 9; Plut. τὸν ἀϑλητὴν τραχηλιζόμενον ὑπὸ τοῦ παιδαρίου, de curios. 12, vgl. Anton. 33; übertr. im pass., geplagt werden, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1135.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: