τραχᾱλᾶς

[1135] τραχᾱλᾶς, ᾶντος, ὁ, Beiname Constantin's des Großen, dor. statt τραχηλᾶς, mit starkem Nacken, παχὺς τὸν αὐχένα; aber Aurel. Vict. erklärt es durch irrisor, wie Ptolem. physiogn. bemerkt ὁ παχὺς ἅμα καὶ εὐμήκης ϑυμικὸν ἄνδρα καὶ μεγάλαυχον καὶ αὐϑάδη σημαίνει.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1135.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: