τραύξανον

[1135] τραύξανον, τό, u. τραύσανον, τό, = τρώξανον, Pherecrat. bei Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1135.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: