τριαινο-ειδής

[1139] τριαινο-ειδής, ές, von der Art, Gestalt des Dreizacks, von dreizackiger Gestalt; Schol. Ar. Pax 566; E. M.; Plut. plac. phil. 1, 3 g. E.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: