τριαινόω

[1139] τριαινόω, den Dreizack führen, mit dem Dreizack bewegen, erschüttern, ϑάκους μοχλοῖς τριαίνου, Eur. Bacch. 348. – Aber τὴν γῆν δικέλλῃ, das Land behacken, Ar. Pax 562.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: