τριβαλλο-ποπανό-θρεπτα

[1140] τριβαλλο-ποπανό-θρεπτα μειρακύλλια, Eubul. bei Ath. III, 108 b, wo Mein. τριβαλλομαμμόϑρεπτα vorschlägt, liederlich, in den Garküchen aufwachsende od. Muttersöhnchen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1140.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: