τριξᾶς

[1144] τριξᾶς, ᾶντος, ὁ, eine sicilische Münze, die drei χαλκοῦς hält, triens, Poll. 9, 81.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1144.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: