τρις-αρειο-παγίτης

[1147] τρις-αρειο-παγίτης, , ein dreifacher Areopagit, d. i. sehr streng, ernsthaft, Cic. Att. 4, 15, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika