τρις-μάκαρος

[1147] τρις-μάκαρος, = τρίςμακαρ, Welcker syll. ep. 75, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika