τρις-μακάριος

[1147] τρις-μακάριος, = Folgdm; Ar. Ach. 375 Nubb. 175.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika