τρις-μύριοι

[1147] τρις-μύριοι, αι, α, dreimal zehntausend, d. i. 30000, Her. 2, 163; bei collect. subst. auch zuweilen im sing., z. B. τριςμυρία ἵππος, 30000 Mann Reiterei, Aesch. Pers. 307.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika