τρις-ολυμπιο-νίκης

[1147] [1147] τρις-ολυμπιο-νίκης, , dreimal olympischer Sieger, Pind. Ol. 13, 1, οἶκος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147-1148.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika