τρις-χίλιοι

[1148] τρις-χίλιοι, αι, α, dreitausend, Il. 20, 221 u. Folgende; bei collect. subst. auch im sing., z. B. τριςχιλία ἵππος, Longus 3, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1148.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika