τρισσο-κέφαλος

[1148] τρισσο-κέφαλος, = Vorigem, Orph. Argon. 979, wo α lang ist, als v. l. zum Vor. Vgl. τρικέφαλος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1148.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: