τριτη-μόριον

[1148] τριτη-μόριον, τό, neutr. zum Folgdn, der dritte Theil, das Drittheil; Her. 9, 34 Thuc. 2, 98 Plat. Phaed. 105 b. – Eine Münze, sechs χαλκοῦς werth.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1148.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: