τριχάς

[1149] τριχάς, άδος, ἡ, eine Drosselart, ein Krammetsvogel, Arist. H. A. 9, 20;s. τριχίας.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1149.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: