τριχοιφυής

[1150] τριχοιφυής, ές, Haare hervorbringend, bekommend, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1150.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: