τριχοῤ-ῥυής

[1150] τριχοῤ-ῥυής, ές, die Haare fließen lassend, d. i. die Haare verlierend, δέρμα παλαιόν Aesch. frg. 257.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1150.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika