τριχο-τομέω

[1150] τριχο-τομέω, die Haare abschneiden, τρίχας D. Hal. 7, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1150.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: