τριψ-ημερέω

[1151] τριψ-ημερέω, den Tag, die Zeit mit Zaudern aufreiben, unnütz verbringen, Ar. Vesp. 849.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1151.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: