τριᾱκοντα-ετηρίς

[1139] τριᾱκοντα-ετηρίς, , sc. ἑορτή, ein dreißigjähriges, alle dreißig Jahre wiederkehrendes Fest, D. Cass. 62, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika