τριᾱκοντα-ετής

[1139] τριᾱκοντα-ετής, ές, dreißigjährig, σπονδαί Thuc. 5, 14, v. l. S. τριακοντούτης.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika