τριᾱκοντ-ήρης

[1139] τριᾱκοντ-ήρης, ες, dreißigruderig, ἡ τριακοντήρης, ein dreißigruderiges Kriegsschiff, Ath. V, 203 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: