τριᾱκοσιό-χοος

[1140] τριᾱκοσιό-χοος, zsgzgn τριακοσιόχους, dreihundertfältige Frucht bringend, Lob. Phryn. 765.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1140.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: