τριᾱκοστός

[1140] τριᾱκοστός, der dreißigste, Pind. Ol. 8, 66 und Folgde; τὴν τριακοστὴν πράττεται τοὺς ἐξάγοντας, Dem. Lpt. 32, der dreißigste Theil als Abgabe od. Zoll.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1140.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: