τρι-γένεια

[1141] τρι-γένεια, , drittes Geschlecht, εἰς τριγένειαν παραμένειν Strab. 2, 1, 14 E. – Dreifaches Geschlecht im grammatischen Sinne, Apoll. Dysc. de pron. 13, 35 Schol. Dion. 912. – Auch τριγένεια ἀγαϑῶν, dreifache Art, S. Emp. pyrrh. 3, 181.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1141.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: