τρι-γονία

[1142] τρι-γονία, , die dritte Zeugung, Generation; πονηρὸς ἐκ τριγονίας, Dem. 58, 17; διὰ τριγονίας ἐκ πολιτῶν γεγονώς, Strab. 4, 1, 5 A.; vgl. Poll. 8, 85; εἰς τριγονίαν τῷ βίῳ κατελϑεῖν, Plut. Cat. mai. 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1142.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: