τρι-γωνιστί

[1142] τρι-γωνιστί, adv., nach Art eines Dreiecks, σχηματίζω, Nicom. arithm. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1142.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: