τρι-γωνο-ειδής

[1142] τρι-γωνο-ειδής, ές, in Gestalt, Form eines Dreiecks; Arist. H. A. 3, 7; Pol. 2, 14, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1142.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: