τρι-ετηρικός

[1142] τρι-ετηρικός, ή, όν, zum Folgdn gehörig, Plut. Symp. 4, 6, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1142.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: