τρι-κόρωνος

[1143] τρι-κόρωνος, drei Krähen alt, so alt wie drei Krähen, [1143] d. i. sehr alt; γραῦς Agath. 7 (V, 289); Lucill. 32 (XI, 69); vgl. Alciphr. 1, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1143-1144.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: