τρι-λοφία

[1144] τρι-λοφία, , dreifacher Helmbusch; Ar. Av. 94; κράνους Alciphr. 3, 16; περιϑεὶς τὴν τριλοφίαν, den Helm, Plut. Arat. 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1144.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: