τρι-οπίς

[1145] τρι-οπίς, , 1) fem. von τριόπης, dreiäugig, von einem Geschmeide mit drei Bommeln, Poll. 5, 98. – 2) = τριοττίς, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1145.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: