τρι-πετής

[1145] τρι-πετής, ές, dreifach auseinandergebreitet, dreifältig, τριπετῆ πόσιν σύκων Nic. Al. 347, ein Trank aus getrockneten und in drei Stücke zerschnittenen Feigen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1145.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: