τρι-πλασι-επι-δι-μερής

[1145] τρι-πλασι-επι-δι-μερής, ές, 32/3 mal eine andere Größe enthaltend, Nicom. arithm. 1, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1145.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: