τρι-ποδηΐς

[1146] τρι-ποδηΐς, ίδος, ἡ, bes. p. fem. zu τριποδήϊος, Nonn. D. 9, 256, = τρίπους.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1146.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: