τρι-ποδη-φορικός

[1146] τρι-ποδη-φορικός, ή, όν, zum τριποδηφορεῖν gehörig, Sp., μέλη Poll. 4, 53.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1146.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: