τρι-πολῑτικός

[1146] τρι-πολῑτικός, , Titel einer Schrift des Dicäarch, bei Ath. IV, 141 a, wahrscheinlich Darstellung dreier verschiedener Staatsverfassungen; auch der dem Theopomp beigelegte τρικάρανος heißt bei Ios. c. Apion. 1, 24 Τριπολιτικός, vgl. Cic. Att. 13, 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1146.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: