τρι-ωβολο-κρεΐσκον

[1151] τρι-ωβολο-κρεΐσκον, τό, ein Stückchen Fleisch, drei Obolen an Werth, Alexis bei Ath. XIV, 655 f; Mein. hat Porson's Conj. τριωβόλου κρεΐσκον aufgenommen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1151.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: