τροπαιο-φόρος

[1151] τροπαιο-φόρος, Siegeszeichen tragend, bringend, siegbringend; Κύπρις Agath. 8 (V, 294); Πάν Ep. ad. 264 (Plan. 259); λίϑος Parmen. 6 (Plan. 222); Plut. Rom. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1151.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: