τροφίας

[1153] τροφίας, ὁ, ἵππος, βοῦς, ein Pferd, Rind, das im Stalle gefüttert wird, auf der Mast steht, Ggstz φορβάς; Arist. H. A. 8, 24; Plut. Aem. Paul. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1153.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: