τροφεῖον

[1152] τροφεῖον, τό, 1) Kostgeld, Lohn für Ernährung u. Erziehung, Ammen- od. Erzieherlohn; ϑανὼν τροφεῖα πληρώσει χϑονί Aesch. Spt. 459; τροφεῖα δεσπόταις ἀποδούς Eur. Ion 852; El. 626; τὰ τροφεῖα ἐκτίνειν, Plat. Rep. VII, 520 b, wie Luc. Dem. enc. 1. – 2) βίου τροφεῖα, Lebensunterhalt, Soph. O. C. 341.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1152.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: