τροφο-ποιός

[1153] τροφο-ποιός, ὀρνίϑων, Vögel aufziehend, Maneth. 4, 244.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1153.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: