τροχο-κουράς

[1154] τροχο-κουράς, άδος, ὁ, ἡ, u. τροχοκουρίς, δος, ἡ, rund herum geschoren, Choeril. 4 bei Ios. c. Ap. 1, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1154.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: